Kae

キャプテン・マーベルのKaeのレビュー・感想・評価

キャプテン・マーベル(2019年製作の映画)
4.0
ニックがあんな陽気な人だったとは☺️
キャプテンマーベルが1番強いんじゃないだろうか!
Kae

Kae